ໂຫວດແບບເສຶ້ອພັນລາວ 3

ຫລັງຈາກທີ່ພັນລາວມາຮອດປີທີ 3 ແລ້ວທາງເວັບໄຊຈຶ່ງຈັດກິດຈະກຳໃຫ້ສະມາຊິກໄດ້ອອກແບບເສື້ອເພື່ອໃຊ້ເປັນເສື້ອພັນລາວ 3 ແລະຕອນນີ້ກໍເຖິງເວລາໂຫລດເລືອກກັນແລ້ວ ເຊິ່ງແບບເສື້ອທັງຫມົດມີດ້ວຍກັນ 27 ແບບ.

—> ໄດອະຣີ່

—> ເວັບບອດ

—> ແບບສຳຫລວດ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: