Punlao Activity ປະຈຳ ເດືອນມັງກອນ

ສຳຫລັບປະຈຳເດືອນນີ້ແມ່ນການປະກວດ ສຳນວນໃຫ້ກຳລັງໃຈ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ :

“ຊີວິດບໍ່ສີ້ນ ກໍດິ້ນກັນໄປ”

>> ເຂົ້າເບິ່ງກະທູ້ ກິດຈະກຳພັນລາວປະຈຳ ເດືອນມັງກອນ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / ປ່ຽນ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: